PENGERTIAN DAN CONTOH DASANAMA

PENGERTIAN DAN CONTOH DASANAMA

Dasanama punika tembung sanes ingkang tegesipun sami (synonim), asring pinanggihaken ing sastra tembang.

 

Tuladha :
Ati = driya, galih, kalbu, nala, panggalih, prana, tyas, wardaya.
Anak = atmaja, putra, suta, siwi, sunu, tanaya, weka, yoga.
Bapak = rama, sudarma, sudarmi, yayah.
Bumi = bawana, buwana, bantala, basundara, basundari, butala, buntala, jagad, kisma, mandhala, pratala, pratiwi.
Dalan = dlanggung, enu, gili, hawan, lebuh, lurung, marga, ratan, sopana.
Desa = dhekah, dhukuh, dhusun.
Kethek = wanara, rewanda, kapi, juris, palwaga, wre, pragosa

Banyu = warih, her, tirta, we, ranu

Ilang = nir, musna, sirna, mendra

Geni = agni, brama, latu, pawaka, dahana

Kalah = kasor, kawon, kaseser, kalindhih, katitih

Dhewe = pribadi, priyangga
Gawe = kardi, karya, karti.
Ibu = biyang, biyung, indhung, puyengan, rena, umi, wibi.
Jeneng = asma, jejuluk, parab, rum-rum, sambat, wewangi.
Kanca = kanthi, rewang, rowang.
Lara = agring, gerah, gering, roga.
Mangan = boga, bukti, dhahar, madhang, nadhah, nedha.
Mati = antaka, ngemasi, lalis, lampus, layon, lena, mancal donya, murud, padhem, palastra, pralaya, pralena, seda, tinggal donya.
Omah = graha, panti, wisma, yasa, griya.
Pinter = guna, lebda, limpad, nimpuna, putus, wasis, widagda, widura, wignya.
Rambut = keswa, rema, weni
Rusak = brastha, punah, rabasa, remak, rug, rurah, swuh.
Slamet = basuki, raharja, rahayu, swasta, yuwana.
Sirah = kepala, kumba, murda, mustaka, ulu, utangga
serik = eru, rengu, runtik.
Seneng = remen, girang, harsana, harsaya, sukengkapti, trustha
Sedhih = duhkita, kingkin, margiyuh, rimang, rudah, rudatin, rudatos, rudita, sungkawa, susah, tikbra, turda, wigena.
Turu = guling, nendra, sare, tilem
Udan = jawah, riris, warsa.
Utusan = caraka, cundhaka, duta.
Wadon = dayinta, dyah, gini, juwita, putri, retna, rini, wanita, wanodya.
Weruh = andon, myat, priksa, udani, uning, uninga, upiksa, wikan, wrin.
Wong = jalma, jana, janma, manungsa, manus, nara

Kula nambahi sakedhik nggih Pak Admin.
Abang = abrit, mbranang, dadu, jingga, merah, rekta
Alas = jenggala, wana, wanadri
Anggone = olehe, denya, dera, denira.
Anom = mudha, taruna, taruni.
Arep = ayun, apti, arsi, arsa, septa.
Asu = sona, srenggala, anjing, cemera.
Banget = dhahat, luwih, asru, mandra, sakamantyan, tan sipi, arda.
Bangke = parasu, kunarpa, wangke, sawa, kuwanda, mayit.
Beda = beneh, liya, pae.
Biyen = dhingin, dihin, riyin, nguni, duk ing kuna.
Bodho = pengung, kumprung, jugul, punggung, pingging, mudha, mudha dama.
Dalan = marga, margi, lurung, enu, delanggung.
Dhewe = piyambak, pribadi, priyangga, anggana.
Dhuwit = arta, yatra, uwang, picis.
Dhuwur = luhur, inggil, dhuhur, punjung.
Duta = caraka, cundhaka, wimbasara, gandhek, kongkonan, kengkenan, utusan.
Endah = peni, raras, raras rum, halep, resmi, wicitra
Emas = kencana, kanaka, jene, rukma, suwarna, rukmi.
Embok = biyung, wibi, umi, biyang, ibu, rena, indhung,
Galak = rota, lodra, rodra, krura, kruraya, praglaba, wirodra, wiroda, darpa, darpaya.
Gawe = kardi, karya, karti, yasa, makirtya.
Godhong = ron, patra, rondhon.
Gunem = wacana, angling, wicara, wuwus.
Jurang = parung, sigrong, trebis, trejung, rejeng
Kabeh = sadaya, sagung, sanggya, salir, salwir, sakalir, sakweh, sadarum.
Kalah = kandhah, kandhih, kandhap, kelindhih, ketitih, kasor.
Kangen = oneng, wulangun.
Kasmaran = kepencut, kesengsem, brangta, brangti, wuyung.
Katon = keksi, kawistara, kasatmata, kawuryan.
Karep = kapti, kayun, karsa.
Kawruh = guna, pangawikan, sastra, wedha, widya.
Kendel = nirbaya, nirbita, sura, wani, sudira.
Keris = dhuwung, wangkingan, katga, curiga, suduk.
Kethek = juris, rewanda, munyuk, wre, palwaga, wanara, kapi.
Kewuhan = wagugen, kepwan, keron, kewran, kaweken.
Kidang = mrega, arina, saraba, cemuru, wariga.
Kidul = duksina, daksina.
Kobong = kobar, kawlagar, katunu.
Kodhok = wyangga, canthuka, wiyung.
Kombang = bremara, bremari, sadpada, madukara.
Kondhang = kasub, kawentar, kombul, kasusra, kalok, kaloka, kontap, kongas, kajuwara, komuk, kojat, kasumbageng jagat, kaonang-onang, kajanapriya, misuwur, mashur.
Kulit = kusika, carma, walulang, wacucal.
Kuning = gadhing, jenar, pita.
Kuping = talingan, karna, karni
Kuwatir = ganggam, sandeya, sumelang, mamang, uwas, walang ati, walang kayun, walang kapti, walangdriya.
Lanang = jaler, jalu, kakung, priya
Langit = akasa, antariksa, awang-awang, bomantara, dirgantara, gegana, jumantara, tawang, widik-widik, wiyati, wyat
Lawang = kori, wiwara.
Lestari = widada, lestantun, sempulur.
Lintah = uta, wredhu angga.
Lintang = kartika, sasa, sudama, tranggana, wintang
Lungguh = lenggah, sila, linggih.
Macan = mong, sardula, singa
Manawa = manawi, yen, yan, lamun, kalamun, bilih.
Manuk = peksi, kaga, kukila.
Mata = aksi, eksi, mripat, pandulu, nètra, soca
Menyawak = kawuk, salira.
Ndeleng = ndulu, natmata, mangeksi, mulat, miyat, anon.
Panah = astra, bana, jemparing, naraca, sara, warastra
Pandhita = ajar, dwija, dwijawara, maharsi, mahayeksi, muni, resi, suyati, wiku, wipra, yogiswara
Perang = bandayuda, jurit, laga, pupuh, rana, yuda
Pinggir = tepi, swamipa, imbang, iring.
Putih = dwala, pingul, sèta
Ratu = aji, buminata, bumipala, bumipati, dhatu, katong, naradipa, naradipati, narpa, narpati, narendra, nareswara, nata, pamasa, parameswara, raja, sri, sirbupati
Rembulan = badra, basanta, candra, lek, sasadra, sasn=angka, sasi, sitoresmi, sitengsu, wulan
Segara = ernawa, jalanidhi, jaladri, laut, samodra, tasik, udaya
Sènapati = bretyapati, hulubalang, narawara, sènapatya
Sorot = sunar, sunu, cahya, prawa, praba, senen, sirat, kenyar, ujwala, ujwalita.
Srengèngè = arka, aruna, bagaskara, bagaspati, baskara, dèwangkara, pradangga, radutya, raditè, rawi, surya, we
Tansah = sanityasa, lana, anggung, manggung, lumintu, lumintir.
Tuladha = kupiya, palupi, conto, darsana, lupiya.
Ula = naga, sarpa, sawer, taksaka
Untu = denta, waja.
Wadya = bala, tantra, wadyabala, wadyatantra, balakoswa, bretya, wrahatbala.
Wangi = arum, amrik, sumrik, minging, ngambar.
Wetu = wedal, wiyos, wahya, wedhar, babar, mijil, wimba, wurya

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s